Idú dvaja matfyzáci po ulici
a vraví jeden tomu druhému:
"My sme ale riadni sexuálni predátori"
A ten druhý to prepočítava dodnes

Zdroj: Život na ulici